NATIONAL ASSOCIATION FOR INTERDISCIPLINARY ACTIVITIES IN THE FIELD OF HERITAGE AND TOURISM

UNESCO’s list of World Heritage Monuments and Sites was a crucial milestone for their valuation and preservation for the future mankind, for the rise of the awareness of their existence, and for promoting a universal value that reflects the world’s cultural and natural diversity.

That list, combined with the subsequent recognition of intangible cultural heritages, encouraged countries and nations to promote their unique heritage identity with increased passion – through tourism.

Tourism, a leading socio-economic phenomenon of the last several decades, is showing exponential growth. It not only brings joy and enlightenment to travelers, but ensures a variety of benefits for the host communities: a recognized position on the world map, new jobs, economic prosperity, better living, better education, higher self-esteem . . .

The emerging interest for the different and the other, for heritage cities, monuments and sites and for local cultures and traditions, causes a flow of tourists and their money—money that ultimately funds the research and preservation of local heritage. But a flow can become a flood!

In last decade some sites have become endangered by an overwhelming number of visitors that surpass their carrying capacities. Excessive crowds are causing: damages on monuments or sites, pollution, decay and deterioration of local communities, loss of identity and authenticity, gentrification and last but not least – diminishing the main value of tourism: experience!

Cities like Dubrovnik, Venice or Barcelona are already struggling with phenomena of Overtourism and Tourismophobia.

This complex problem can be resolved only if addressed by wide interdisciplinary approach and careful procedures.

Comprehensive planning and design of tourism territories and infrastructures are often crucial starting points for sustainable management of tourism and heritage protection and preservation. It is followed, by construction of sustainable visitation models through heritage interpretation and presentation and by adequate communication strategies.

WHO?

National Association for Interdisciplinary Activities in the Field of Heritage and Tourism has grown from The Proceed with Care Initiative, international group of academics, researchers and practitioners, joined by the mutual awareness of the emerging cross borders problem and the quest for sustainable tourism solutions.

WHY?

The Association was founded in February 2018 due to the mission of creating an interdisciplinary platform which can challenge the emerging conflict on the intersection between ‘overtourism’ and preservation of natural and cultural landscape, historic cities, monuments and sites, especially those listed by UNESCO as World Heritage.

The platform will engage academics, researchers and practitioners in the fields of architecture, urban and spatial planning, protection of natural and cultural sites, cultural tourism, presentation and interpretation of heritage, museology, sociology, anthropology, cultural theories, communicology and economy.

The platform will enable the exchange of knowledge and experience. Latest academic, scientific and field researches, strategies, and techniques will get opportunity to be compared, confronted, challenged and revised – and then to be spread, as good practices for the benefit of both confronted aspects – prosperity of local communities that are linked to tourism economy and preservation of natural and cultural heritage (tangible and intangible).

FOUNDERS:

 • Jelena Skorup, PhD, HEAD, architect, ARIES_Juracic Skorup Architects, director

 • Ankica Mamić, prof., MCIPR , IM&C Agency, Zagreb, owner

 • Prof. Dražen Juračić, PhD, architect, University of Zagreb, School of Architecture, ARIES_Juracic Skorup Architects, procurist

 • Dragana Lucija Ratković Aydemir, prof., MUZE, director; European Association for Heritage Interpretation, coordinator

 • Ana Šverko, PhD, Senior Research Associate in Title, Institute of Art History, Zagreb/Split

 • Dubravko Bačić, MDesS, architect, University of Zagreb, School of Architecture, EB – Architects Council of Europe

NACIONALNA UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNO DJELOVANJE NA PODRUČJU BAŠTINE I TURIZMA

ZAŠTO Nacionalna udruga za interdisciplinarno djelovanje na području baštine i turizma?

U posljednjem desetljeću mnogi vrijedni i zaštićeni lokaliteti pa i oni s UNESCO-ve liste, diljem svijeta, suočavaju se s fenomenom prenapučenosti turistima čiji broj nadmašuje njihov prihvatni kapacitet. Prenapučenost uzrokuje štete na spomenicima ili područjima, onečišćenja, smanjenje broja lokalnog stanovništva, gubitak autentičnosti lokalne kulture, gentrifikaciju i na posljetku umanjuje glavni motiv turizma: iskustvo. Gradovi kao Dubrovnik, Venecija ili Barcelona, nalaze se pred naizgled nepremostivim izazovima.

Ulažu se napori da se mogući problemi prepoznaju na vrijeme i spriječe, a za one koji su već manifestni da se pronađe rješenje za adekvatno upravljanje posjetiteljima i destinacijama.

Prevladavajući stav da rješenje tih problema leži samo u turističkom menadžmentu, zanemaruje nužnost interdisciplinarnog pristupa složenim pitanjima.

Uspješni primjeri upravljanja baštinskim destinacijama ukazuju da su često ključni aspekti rješenja nađeni u suradnji s arhitektima i prostornim planerima.

Prostorno i fizičko planiranje i projektiranje su nezaobilazne komponente sustavnog rješavanja pitanja održivog, kulturnog turizma i uspostave standarda dobre prakse, kao i komunikacijske i interpretacijske strategije za implementaciju održivih planerskih i projektnih rješenja.

TKO SMO ?

Nacionalna udruga za interdisciplinarno djelovanje na području baštine i turizma, osnovana početkom 2018., izrasla je iz Inicijative Proceed With Care / Nastavimo s pažnjom, grupe znanstvenika, članova akademske zajednice i praktičara iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Španjolske i Turske, koju povezuje konsenzus da problem zahtjeva brzu reakciju široke, interdisciplinarne, prekogranične, znanstveno-stručne fronte.

ZAŠTO SMO?

Osnovana je s ciljem stvaranje internacionalne platforme koja može odgovarati na izazove i prijetnje konflikta rastuće turističke ekonomije sa zaštitom prirodnog i kulturnog krajolika, povijesnog grada i spomenika s naglaskom na one sa liste UNESCO-ve svjetske baštine.

Interdisciplinarno okupljanje znanstvenika, akademske zajednice, profesora i studenata kao i praktičara iz područja arhitekture, prostornog i fizičkog planiranja, zaštite kulturne i prirodne baštine, kulturnog turizma i interpretacije baštine, sociologije, antropologije, kulturnih teorija, komunikacija i ekonomije, čija se istraživanja i primjeri dobre prakse mogu razmjenjivati, uspoređivati, ocjenjivati, dopunjavati, konfrontirati pa i revidirati.

Razmjenom i širenjem znanja i iskustva te primjenom najuspješnijih rješenja, umanjili bi se ili izbjegli negativni učinci prekomjernog turizma, odnosno omogućilo realno razrješenje prividne dihotomije, RAZVOJA turizma, (a time i gospodarstva) i zaštite i OČUVANJA prirodnih i kulturnih krajolika, povijesnih gradova i spomenika.

Kroz znanstveno stručne skupove, okrugle stolove, konferencije, radionice, objavu publikacija i knjiga, ali prvenstveno služeći se on-line distribucijom tekstualnih i video zapisa želimo utjecati na senzibilizaciju i informiranje predstavnika svih institucija koje donose izvršne odluke o očuvanju prostornih i kulturnih resursa, ali i o razvoju i implementaciji održivog turizma, od državne do lokalne administracije, lokalnih zajednica do poduzetnika u kulturi i turizmu.

Osnivači:

 • dr.sc. Jelena Skorup, d.i.a. / ARIES, Zagreb
 • Ankica Mamić, MCIPR / IMC Agencija, Zagreb
 • Dragana Lucija Ratković Aydemir, prof. / MUZE, Zagreb, European Association for Heritage Interpretation,
 • dr.sc. Ana Šverko, d.i.a., viša znanstvena suradnica/ Institut za povijest umjetnosti, Zagreb/Split
 • Dubravko Bačić, MDesS, d.i.a. / Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, EB – Architects Council of Europe
 • prof. dr.sc. Dražen Juračić, d.i.a / Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ARIES, Zagreb